top of page

Posisjon spill er en offensiv filosofi. Spillerne innehar posisjoner basert på hvor ball og medspillere befinner seg. Dette for å åpne pasningslinjer. For å beherske spillet benytter man en rekke prinsipper/konsepter både individuelt og kollektivt. Det er hensiktsmessig at spillerne er plassert i ulike «høyder» som muliggjør pasning. Dette i kombinasjon med bredde og dybde er helt avgjørende når man har ball for å utnytte plassen maksimalt. Sentralt i konseptet er at laget kommer foran alt. Spillerne må forstå sin rolle som en del av helheten. Spillerne lengst unna ball, bidrar ved å opprettholde posisjon. Johan Cruyff har uttalt følgende; «You play football with your head, and the legs are there to help you”. I Norge har vi en stor jobb å gjøre bare med å få spillerne til å få opp hodet når de spiller, slik at de kan skaffe seg informasjon. Et konsept som er nært knyttet til å få hodet opp er riktig kroppsstilling, nettopp for å se mest mulig. For så i sin tur kunne ta med ball på lengste fot og avansere i lengderetning dersom det er ønskelig. Fotballspillet består av å ta valg basert på det man ser. Men det hjelper lite å få hodet opp og se hvis spillerne ikke vet hva de skal se etter. Hva er referansepunktene ? Hva skal de se etter ? Dokumentasjon viser at de er klare forskjeller på hva de beste og hva de mindre gode ser etter. Ikke overraskende ser de svakeste spillerne for mye etter ball. Mange kommenterer at denne måten å spille fotball på er meningsløs flytting av ball, uten fremdrift og med høy risiko for balltap og kontring imot. Og vinner man ikke kamper kommer kritikken på at dette ikke er effektiv fotball. Trener må velge sin modell basert på egen overbevisning. De som velger denne retningen har gjerne en grunnleggende holdning om at det går an å kontrollere kamper og vinne ved å ha ballen mest mulig. Når man har ballen har man kontroll og bestemmer. En annen vanlig holdning er at man IKKE kan spille denne type fotball i Norge, siden vi ikke har spillere som er gode nok teknisk. Så feil kan man ta. Jeg vil hevde det motsatte. Jo svakere teknisk en spiller er jo viktigere blir det at denne spilleren får nok tid i forhold til det han/hun skal utføre. Men da må vi lære spillerne utnyttelse av tid og rom på en slik måte at de kan ta det i bruk i kamp.

Xavi Hernandes har sagt at det er umulig å forsvare seg mot den 3’dje mann. Da må dette være et gullkonsept verdt å lære.

bottom of page